Szukaj
Close this search box.

ZWROTY I REKLAMACJE

Wybierz najwygodniejszą dla Ciebie metodę płatności

01 Zwroty i reklamacje

Reklamacji nie podlegają naczynia i przedmioty na których pojawiły się naturalne ślady utleniania miedzi mogące mieć postać przebarwień w kolorze zielonym, brązowym czy czarnym.
Proces utleniania jest naturalnym zjawiskiem.
We wnętrzu naczynia również będą pojawiały się przebarwienia i mogą występować nawet w nowych naczyniach.
Wszystkie naczynia są produkowane ręcznie w tradycyjny rzemieślniczy sposób i mogą być na nich widoczne drobne niedoskonałości w postaci rys o które bardzo łatwo na miękkiej miedzi. 

02 Odstąpienie od umowy

Jeśli  A) jesteś konsumentem i/lub  B) jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego;
– co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: info@naczynia-miedziane.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie razem z paragonem na adres: Aura 8,ul. Gazownicza 5/1, 43-300 Bielsko-Biała , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Zwroty bez paragonu będą rozpatrywane negatywnie.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
– dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, bez kosztu dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • naczyń, biżuterii i innych przedmiotów które noszą ślady użytkowania powstałe po ich rozpieczętowaniu. Naczynia w których była woda i które noszą ślady odciśniętych dłoni, palców czy jakichkolwiek innych przebarwień powstałych w skutek zaniedbania Kupującego nie będą przyjmowane.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

03 reklamacje

Jeśli jesteś konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: info@naczynia-miedziane.pl lub drogą pocztową na adres ul. Gazownicza 5/1, 43-300 Bielsko-Biała.

Wadliwy towar należy wysłać na adres: Aura 8, ul. Gazownicza 5/1, 43-300 Bielsko-Biała

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy – na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.